I kalendern nedan kan du se när lokalen är bokad
Observera att det kan finnas anmälda bokningar som inte hunnit föras in. Bokning av lokalen är giltig när den syns på denna webbsida med korrekt datum och lägenhetsnummer. Tänk på att man endast får ha två aktiva bokningar om max 7 dygn, och att bokningar endast kan göras för kommande 12 månader (se bokningsregler).

OBS! Bokningsdygnet börjar kl 13:00 den dag som är markerad med "bokad" och avslutas kl 11:00 dagen därpå (dvs om den första dagen i månaden är markerad som bokad innebär det att bokningen börjar klockan 13:00 den första dagen i månaden och slutar kl 11:00 den andra dagen i månaden).

Klicka på pilarna för att byta månad. 

 

 

Bardisk delar av mot köket.