Bokningsregler
 • Övernattningslokalen får hyras av boende i Myrstacken vid max fem tillfällen per år, en får ha max två aktiva bokningar per lägenhet. Det måste vara minst en vecka mellan bokningarna.
 • En hyrperiod får högst vara sju dygn (en vecka). Ett hyrdygn startar klockan 13:00 och slutar 11:00 dagen därpå.
 • Bokningsförfrågningar får göras max 12 månader i förväg via föreningens hemsida eller till ansvarig för uthyrningen, se anslag i porten. Bokningsförfrågningar hanteras i den ordning de skickas in, och bokningar blir giltiga först efter att de syns på http://www.myrstacken.se/boka.html med korrekt datum och lägenhetsnummer.
 • Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt i bokningsformuläret. Det vill säga datum, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer.
 • Hyran för lokalen är 300 kr för varje påbörjat hyrdygn. Betalning görs genom överföring till Myrstackens affärskonto på Handelsbanken: 6115727658948 (clearingnummer: 6115, kontonummer: 727658948). I betalningen ska framgå första dagen för bokningen och lägenhetsnummer <ÅÅMMDD-XXX> (exempel 200119-127).
 • Eventuell avbokning skall ske senast sju dygn (en vecka) före bokningen påbörjas, i annat fall får medlemmen som bokat betala för bokningen. En medlem kan inte boka lokalen på nytt om hen har någon utestående betalning.
 • Bastun ingår inte i bokningen men kan användas om det inte finns andra bokningar.
 • Som gäst kommer man in i lokalen med nyckelbrickan (samma som används för tvättstugan) under den tid som övernattningslokalen har hyrts. Boende i Myrstacken måste vid behov själv se till att hyresgästan får med sig portnyckel för att komma in i trapphuset efter klockan 22 när portkoden stängs av.
 • Tänk på att andra medlemmar och fastighetsskötaren har tillgång till utrymmen som hall, toalett, fastighetsrum och bastu i anslutning till lokalen. Det är endast föreningslokalen som ingår i hyran.
 • Övernattningslokalen ska återlämnas städad.
 • Om fullgod städning efter hyrestidens slut inte skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning, debiteras 500 kr. Saknas föremål från lokalen kan man debiteras med nyinskaffningspris om styrelsen finner att hyresgästen varit oaktsam. Om något gått sönder måste detta meddelas till styrelsen.
 • Föreningen ansvarar inte för värdesaker som förvaras i lokalen.
 • Styrelsen kan ompröva ovanstående regler utan föregående varsel.
Bäddsoffa och loftsäng