Bokningsregler
 • Övernattningslokalen får hyras av boende i Myrstacken vid max 5 tillfällen per år, man får ha max 2 aktiva bokningar per lägenhet och det måste vara minst en vecka mellan bokningarna.
 • En hyrperiod får högst vara 7 dygn, 1 hyrdygn startar klockan 13.00 och slutar 11.00 dagen därpå. Lokalen kan vara tillgänglig tidigare än 13.00 beroende på övriga bokningar.
 • Bokningsförfrågningar får göras max 12 månader i förväg via föreningens hemsida eller till ansvarig för uthyrningen, se anslag i porten. Bokningsförfrågningar hanteras i den ordning som de skickas in, och bokningar blir giltiga först efter att de syns på http://www.myrstacken.se/boka.html med korrekt datum och lägenhetsnummer.
 • Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt i bokningsformuläret. Datum, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer.
 • Hyran för lokalen är 200 kr för varje påbörjat hyrdygn. Betalning görs genom överföring till Myrstackens affärskonto på Handelsbanken: 6115727658948 (clearingnummer: 6115, kontonummer: 727658948). I betalningen ska framgå första dagen för bokningen och lägenhetsnummer <ÅÅMMDD-XXX> (exempel 140119-063).
 • Eventuell avbokning skall ske senast 7 dygn före bokningen påbörjas, i annat fall får man betala för bokningen. Man kan inte boka lokalen på nytt om man har någon utestående betalning.
 • Bastun ingår ej i bokningen men kan användas om den ej har andra bokningar.
 • Styrelsens behov av lokalen har företräde gentemot uthyrning, dock måste styrelsen påtala behovet minst 1 vecka före uthyrningens start till den som bokat lokalen.
 • Nyckel till lokalen kan hämtas hos ansvarig för uthyrningen (se anslag i porten) enligt överenskommelse. Vid hämtning av nyckel ska kvitto för betalning visas. Nyckeln återlämnas till ansvarig samma dag som hyrperioden avslutas, eller enligt överenskommelse.
 • Rökning är inte tillåten i lokalen.
 • Tänk på att andra medlemmar och fastighetsskötaren har tillgång till utrymmen som hall, toalett, fastighetsrum och bastu i anslutning till lokalen. Det är endast föreningslokalen som ingår i hyran.
 • Lägenheten skall återlämnas städad. Se trivselreglerna för detaljerad beskrivning.
 • Om fullgod städning efter hyrestidens slut ej skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning, debiteras 500 kr. Saknat material eller gods från lokalen kan man debiteras med nyinskaffningspris om styrelsen finner att hyresgästen varit oaktsam. Om något gått sönder måste detta meddelas vid återlämningen av nyckeln.
 • Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen.
 • Styrelsen kan ompröva ovanstående regler utan föregående varsel.


   

   

   

   Bäddsoffa och loftsäng