Fastighetsförvaltare
Föreningen har en fastighetsförvaltare som tillsammans med styrelsen ansvarar för underhållet av våra fastigheter. Under kontorstid anmäler du allvarliga fel som exempelvis större vattenläckor till fastighetsförvaltaren. Kontaktinformation till fastighetsförvaltaren finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Fastighetsskötare
Föreningen har också en fastighetskötare som ansvarar för den löpande skötseln av våra fastigheter. Fastighetsskötaren ronderar våra fastigheter två gånger per vecka. Mindre fel som exempelvis portar som inte går igen och maskinfel i tvättstugan anmäler du till fastighetsskötaren i första hand via epost till felanmalan@afast.se eller annars vardagar kl 9-16 på telefon till 08-510 684 00.

Vid gasläcka, kontakta Stockholms Gas jour på 0771-41 01 00, och vid akut fara, ring räddningstjänsten på 112.

Vardagar kl 9-16 anmäler du andra allvarliga fel som exempelvis större vattenläckor till Adamsberg Fastighetsförvaltning genom att ringa till 08-510 684 00. Andra tiden (vardagar kl 16-9 samt helger kl 0-24) ringer du till vår fastighetsjour på telefon 08-18 70 00. Observera att fastighetsjouren endast får tillkallas vid akut behov, när något omedelbart måste åtgärdas. Styrelsen förbehåller sig rätten att i efterhand bedöma hur akut behovet är, och missbruk kan komma att faktureras anmälaren.Relief
i porten på Torbjörn Klockares Gata 17.