Källsorteringsanvisning för soprummen

Allmän information
Det är viktigt att sorteringen i soprummen sker på ett korrekt sätt. Vid felaktig sortering belastas föreningen med extraavgifter, eller att visst typ av avfall/sopor ej hämtas alls och blir ståendes i soprummen.

Sortering:

Returpapper
Tidningar, tjocka månadsmagasin, datalistor, kvällstidningar, blankt papper hör till returpapper.

Pappersförpackningar
Kartong, pappersförpackningar, wellpapp, mjölkförpackningar, tetrapack ingår i denna fraktion. Allt måste plattas ut! Ta bort tejp och fastlimmade följesedlar från emballage. Förpackningar som innehållit mat måste diskas.

Färgat och ofärgat glas
Skilj på färgat och ofärgat glas. Porslin får absolut inte kastas i glasbehållarna.

Plast
Burkar, diskmedelsflaskor, tvättmedelsdunken, lingonsylthinkar, blomkrukor, plastpåsar, plastfilm, frigolit etc. Både färgad och ofärgad plast. Alla förpackningar sköljs ur innan du lägger dem i återvinningsbehållaren.

Metallförpackningar
Endast förpackningar: metallkapsyler, konservburkar av plåt, burklock av metall, aluminiumformar. Alla förpackningar diskas ur.

Lampor, batterier, färgburkar, kemikalier, läkemedel och grovsopor.
Föreningen har ingen hantering av lampor, batterier, färgburkar, kemikalier, läkemedel och grovsopor som möbler, vitvaror och TV-apparater. Dessa typer av avfall får ej ställas i soprummen, inte ens temporärt. Medlemmar ombesörjer själv borttransport av dessa typer av avfall. Se Stockholms stads webb för mer information om var du kan återvinna dessa..