Föreningens adress:
Torbjörn Klockares Gata 21, 113 30 Stockholm

Felanmälen (görs till får fastighetsskötare Adamsberg Fastighetsförvaltning):
I första hand via epost till felanmalan@afast.se eller annars vardagar kl 9-16 via telefon till 08-510 684 00.
Se föreningens stadgar angående vad föreningen respektive du ansvarar för.

Tekniska frågor om renoveringar med mera:
Till Magnus Lagerbielke som är vår fastighetsförvaltare på Adamsberg Fastighetsförvaltning. Skicka i första hand epost till felanmalan@afast.se eller ring annars vardagar kl 9-16 till 08-510 684 00.

Övriga ärenden som överlåtelser med mera:
servicecenter.stockholm@hsb.se eller 010-442 11 00

Mäklarinformation:
Information till mäklare finns här. Mäklarbild för lägenheten kan beställas från HSB Servicecenter (servicecenter.stockholm@hsb.se, 010-442 11 00).

Se fastighetsskötsel för information om hantering av allvarliga fel som översvämning.

Övrig kontaktinformation finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Kvällssol
på balkong till trapphuset Gävlegatan 13.