Två skrifter är grundläggande för den som vill bekanta sig med Röda Bergen:

Röda Bergen : Miljöprogram för ett riksintressant område
Stockholms stadsbyggnadskontor, 1989
Ger en noggrann genomgång av hela området med foton, diagram och pedagogiska kartor. Historik och karakteristik av miljön, genomgång av teknik och material. Redogör för riksintresse och kulturhistoriska värden, vilka färgmarkeringar som betyder vad (blåmarkerade har högst skydd, gäller alla Myrstackens hus).Skriften visar vilka restriktioner och möjligheter som gäller för ombyggnader, exempelvis för kupor.

Birkastaden - Röda Bergen - Rörstrand
Byggnadsinventering 1973

Stockholms Stadsmuseum
Titeln anger exakt v
ad det är frågan om, en inventering som lägger hus till hus med likformiga uppgifter om dem alla: byggår, arkitektnamn, antal våningar, dekor, antal lägenheter. Och foto på alla husen. Till vart och ett av de tre områdena hör en fyllig bakgrundstext. Inventeringarna (som täcker in i stort sett hela innerstaden) är mycket läsvärda, men svåra att få tag i.

Andra läsvärda böcker:

Stockholms byggnader : en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm
Henrik O Andersson och Fredric Bedoire
1988
De viktigaste byggnaderna i Stockholm med omnejd. Prickkarta visar vägen.

Stockholms gatunamn
Nils-Gustaf Stahre (m.fl.)
1992
Alla gatunamn och deras ursprung, i den mån det går att spåra det. Rikt illustrerad.

Husen på malmarna : en bok om Stockholm

Marianne Råberg (m.fl.)
Stockholms stadsmuseum, 1985
Lättillgänglig presentation av framväxten av malmarnas bebyggelse, årtionde för årtionde.

Den moderna staden tar form. Arkitektur och debatt 1910-1935.
Eva Eriksson
Nyutkommen, tjock, rikt illustrerad. Här tecknas de stora sammanhangen.

Sven Wallanders ritning till gaveln Torbjörn Klockares Gata 21 pryder omslaget till "Röda Bergen : Miljöprogram för ett riksintressant område" från 1989.