Torsgatan 78

Byggår 1924-25
Arkitekt Sven Wallander
Byggherre HSB
Byggmästare B Bennström

Myrstackens gräns mot Torsgatan. Från vissa fönster kan man se ut över Karolinska institutet.

 

 

 
Klicka på kartan eller på något av gatunumren.